Piith

Professionele Integratieve Interactieve Therapeuten

Meditatie

Meditatie

Sinds enige tijd komt eens in de twee weken op woensdagavond een meditatiegroep bijeen in Piith. We volgen geen specifieke methode en er is geen begeleiding: ieder kiest zelf wat hij of zij vanbinnen doet. Vaak delen we na afloop iets van wat we ervoeren of wat ons op dat moment bezighoudt.
We vonden elkaar door onze belangstelling voor een andere kijk op het leven, bij enkele informatie- en verbindingsavonden in Piith. We deelden een behoefte om samen met anderen stil en bij onszelf te zijn, in contact met iets hogers, en zijn dat maar gewoon gaan proberen. Zo ervaren we de bijzondere verbinding van samen mediteren.
Ieder die dit aanspreekt, is van harte welkom om een keer te komen proeven!
Louise Visser Lvisser@fastmail.nl

8 september 2023